Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego z siedzibą w Warszawie to uczelnia, gdzie studia były przyjemnością wynikającą nie tylko z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego, ale nade wszystko z wysokiej jakości kształcenia.

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna to zaufanie, przyjaźń oraz atmosfera szacunku i zrozumienia, którą tworzą studenci, wykładowcy oraz pracownicy. WWSE to nieustanne, nastawione na rozwiązywanie problemów przyszłości dążenie do nieprzeciętności przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących najwyższych standardów nauczania.

Od roku 1993 z sukcesem Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna kształciła młodych ludzi, uczyła ich wiary w siebie i w swoje możliwości. Motywowała swoich swoich studentów do podejmowania inicjatyw i mierzenia się z różnymi pomysłami. Wspólne zaangażowanie wszystkich współpracowników Uczelni oraz wszechstronne wykształcenie i umiejętność przedsiębiorczego myślenia umożliwiło wielu absolwentom podjęcie pracy w renomowanych firmach i na zrealizowanie swoich zawodowych ambicji.

W 2010 roku wraz z Collegium Varsoviense im. E. Wiszniewskiego, Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Biznesu-National Louis University utworzyła konsorcjum uczelni ?Futurus?.

Oferta Konsorcjum Uczelni FUTURS jest bardzo szeroka. Obecnie proponuje studia magisterskie na kierunkach zarządzanie, psychologia i politologia, a także studia inżynierskie i studia licencjackie na wielu kierunkach i specjalnościach. W ramach Konsorcjum działa również Akademia Profesjonalnej Edukacji FUTURUS, która oferuje studia podyplomowe, szkolenia i kursy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.